Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

23 grudnia 2021

Boże Narodzenie 2021

"Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły.

Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły..."


Zdjęcia: Obraz przed Grotą Narodzenia, Betlejem, Adoracja, PALESTYNA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

pragnę w imieniu całego Zespołu nauczycielskiego oraz moim własnym

przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia -

chwil wypełnionych radosnym śmiechem dzieci,

spokojnego czasu na długie rodzinne rozmowy,

zrobienia tego wszystkie na co z powodu codziennego zabiegania nie ma czasu....

a przede wszystkim życzymy

aby kontemplując Świętą Rodzinę w Żłóbku

każdemu z nas udało się choć odrobinę zgłębić Tajemnicę Bożego Narodzenia!

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Zespół Fregaty