Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

11 października 2021

VI konferencja EASSE

W dniach 8-9 października 2021r. pracownicy naszych Szkół i Przedszkoli wzięli udział w VI Konferencji EASSE „Podstawowe kompetencje w edukacji charakteru. Wkład osobowej edukacji zróżnicowanej”


EASSE to Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Zróżnicowanej
(ang. European Association of Single-Sex Education) jest organizacją non-profit z siedzibą w Londynie, zrzeszającą osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność edukacyjną w szesnastu krajach europejskich, które są zainteresowane rozwojem i promocją edukacji zróżnicowanej - stylem organizacji nauczania, który jest obecny praktycznie we wszystkich krajach świata.

Obecnie EASSE zrzesza 152 placówki szkolne z różnych krajów UE, które kształcą ponad 100 tys. uczniów.

Podczas konferencji mieliśmy możliwość wysłuchać wykładów specjalistów z dziedziny edukacji zróżnicowanej z Europy oraz wziąć udział w dyskusji. Poniżej cześć zagadnień, które zostały poruszone:

  • Osiągnięcie wysokiego poziomu edukacyjnego powinno być ważnym celem działań naszych szkół, ale nie jedynym. Pomagajmy naszym uczniom zrozumieć znaczenie osiągnięcia pełni życia. Kładźmy szczególny nacisk na rozwój osobisty i kompetencji interpersonalnych, które obejmują aspekty związane z moralnością, etyką i umiejętnościami miękkimi.
  • Celem edukacji charakteru jest szczęście - życie, w którym możemy rozwijać się jako osoby, wykorzystać nasz potencjał i żyć w sposób harmonijny ze sobą i innymi. Sposobem na osiągnięcie tego jest nabywanie i rozwój kompetencji osobistych i społecznych.
  • Zachęcajmy młodych ludzi do stawiania czoła życiowym wyzwaniom. Do współpracy z innymi, co w przyszłości przełoży się na pozytywny wkład w dobro wspólne i przemianę społeczeństwa.

Podczas konferencji podkreślono, że edukacja charakteru i cele związane z wysokim poziomem kształcenia idą w parze, a Szkoły oparte na edukacji zróżnicowanej mogą być gwarantem realizacji takich założeń.

Za rok, kolejne spotkanie EASSE – mamy nadzieję, że tym razem stacjonarne - w Rzymie.