Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Tytułem wstępu

Przedszkole Niepubliczne FREGATA w Gdańsku zostało powołane w czerwcu 2009 r. z inicjatywy rodziców, którzy ukończyli kurs Akademii Familijnej. Ich oczekiwania i świadomość tego, jak ważny w procesie wychowawczym jest wybór dobrego przedszkola, były bardzo wysokie, postanowili więc sami stworzyć najlepsze miejsce do rozwoju swoich dzieci. I TAK POWSTAŁO PRZEDSZKOLE FREGATA.

Program wychowawczy Przedszkola Fregata zakłada kształtowanie dobrych nawyków takich, jak np. porządek, wytrwałość, cierpliwość, radość, męstwo, szacunek dla innych. W każdym miesiącu dzieci pracują nad jednym nawykiem, starając się nabyć go poprzez regularne wykonywanie czynności takich jak np. równe stawianie bucików w szatni, zasuwanie krzesełka, odkładanie rzeczy na swoje miejsce. Rolą wychowawcy jest motywowanie dzieci do ćwiczenia nawyków, które w konsekwencji staną się cnotami ludzkimi. W procesie wychowania najważniejsi są rodzice. To oni mają niezbywalne i wyłączne prawo do wychowania swoich dzieci i to oni decydują jak chcieliby wychować swoje dziecko. Wychowawcy im w tym pomagają, służą swoją fachową wiedzą pedagogiczną.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie rozwijali się w sposób zrównoważony i byli przygotowani do podjęcia zadań w dorosłym życiu. Zwracamy uwagę na wychowanie dzieci zgodnie z integralną koncepcją osoby ludzkiej, jej godnością i wolnością przez rozwijanie cnót ludzkich czerpiąc z najlepszego dorobku kultury chrześcijańskiej.

rekrutacja/re_01.jpg