Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Biuletyn Fregaty

W czerwcu 2014 roku ukazał się pierwszy numer Biuletynu Szkoły dla Dziewcząt i Przedszkola Fregata. W październiku, dzięki pracy zespołu redakcyjnego składającego się z Rodziców i Nauczycielek, czytelnicy otrzymali trzeci numer. Warto dodać, że również Szkoła dla Chłopców Fregata ma od tego miesiąca własny czasopismo. W tej zakładce znajdziecie Państwo wszystkie numery Biuletynu Szkoły dla Dziewcząt i Przedszkola.