Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

FREGATA Oliwa

Projekt Edukacyjny FREGATA jest jedną z najważniejszych inicjatyw Stowarzyszenia Kulturalnego Wspierania Edukacji i Rozwoju SKWER, skierowaną do całych rodzin.

Jej fundamentem jest założenie, że to rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Placówka edukacyjna, którą dla nich wybierają, ma zatem być przedłużeniem ich domu rodzinnego. To dlatego szkoły i przedszkole Stowarzyszenia opierają się na ścisłej współpracy z rodzicami.

Programy dydaktyczne i wychowawcze w placówkach Stowarzyszenia oparte są na zasadzie personalizmu kształcenia polegającej na zintegrowanym rozwoju osoby obejmującym zarówno sferę intelektualną, jak i fizyczną, duchową oraz emocjonalną. Każda chwila spędzana przez dziecko w szkole czy przedszkolu traktowana jest jako okazja do kształtowania jego charakteru
i rozwoju w zgodzie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Zapewnia to także system tutoringu rodzinnego.

Wychowanie połączone jest z bogatym programem edukacyjnym. Treści polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze czy artystyczne przekazywane są dzieciom w sposób zintegrowany. Każda dziedzina wiedzy ma zachęcać dziecko nie tylko do odkrywania pojedynczych zasad, ale także uniwersalnych reguł, które występują w otaczającym nas świecie. Sprzyja temu, wtedy gdy to możliwe i uzasadnione, zastępowanie „zajęć w ławce” projektami, wycieczkami i zadaniami, które dopełniają
i rozwijają tradycyjnie zdobytą wiedzę.

W ramach Projektu realizowanych jest wiele dodatkowych inicjatyw, w których udział brać mogą nie tylko rodziny uczestniczące w Projekcie, ale także te, które chcą go poznać, m.in.:

  • Wyprawa Ojców z Córkami – Tata na lata – wyjazdy edukacyjno-turystyczne;
  • Wyprawa Ojców i Synów – wyjazdy edukacyjno-turystyczne;
  • MaMy DZIECI – spotkania mam z dziećmi, które w miłej i przyjaznej atmosferze
  • mogą dzielić się doświadczeniami macierzyństwa, pogłębiać swoją wiedzę o wychowaniu i odprężyć przy dobrej kawie;

  • ChodźMY z Fregatą! – cykliczne, rodzinne spacery tematyczne.

    Projekt Edukacyjny FREGATA korzysta w swojej pracy z doświadczeń ponad 500 placówek
  • edukacji zróżnicowanej prowadzonych w 38 krajach świata.