Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

FREGATA Wrzeszcz

W Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Do Studzienki 38 Fregata prowadzi Szkołę dla Chłopców.