Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Miesięczne plany pracy

Muszelki

Delfinki

Koniki morskie

Bursztynki

O nawykach i zasadach na czerwiec 2019 r. przeczytasz tutaj

Więcej o cnocie HOJNOŚCI przeczytasz tutaj

O kim możemy powiedzieć, że jest HOJNY?

HOJNYM jest człowiek, który chętnie daje innym to, co sam ma. Cnota hojności polega więc na stałej skłonności do chętnego i obfitego, ale rozsądnego szafowania posiadanymi dobrami nie ulegając żądzy posiadania.