Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Miesięczne plany pracy

Muszelki

Delfinki

Koniki morskie

Bursztynki

O nawykach i zasadach na czerwiec przeczytasz tutaj

O cnocie HOJNOŚCI przeczytasz tutaj


Co to znaczy być HOJNYM?

Hojnym jest człowiek, który chętnie daje innym to, co sam ma. Cnota hojności polega więc na stałej skłonności do chętnego i obfitego, ale rozsądnego szafowania posiadanymi dobrami wbrew żądzy posiadania.