Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Miesięczne plany pracy

Muszelki

Delfinki

Koniki morskie

Bursztynki

O nawykach i zasadach na styczeń przeczytasz tutaj

O cnocie PRAWDOMÓWNOŚCI przeczytasz tutaj


Prawdomówność jest cnotą, która pomaga być prawdziwym w swoich czynach i w mowie, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy.