Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Miesięczne plany pracy

Muszelki

Delfinki

Koniki morskie

Bursztynki

O nawykach i zasadach na grudzień przeczytasz tutaj

O cnocie RADOŚCI przeczytasz tutaj


RADOŚĆ to chrześcijańska cnota, polegająca na drobnym wysiłku, by opanować szorstkość w zachowaniu, by uniknąć niegrzecznego słowa, aby się uśmiechać nawet wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni lub brak nam siły. Radość jest owocem miłości.