Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Miesięczne plany pracy

Muszelki

Delfinki

Koniki morskie

Bursztynki

O nawykach i zasadach na luty przeczytasz tutaj

Więcej o cnocie SZACUNKU przeczytasz tutaj


Co to jest SZACUNEK?

SZACUNEK to uznanie godności osoby ludzkiej – drugiej osoby, ale i swojej własnej. SZACUNEK jest wartością moralną i wskazówką, jak traktować siebie i innych.