Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Najczęstsze pytania

Czy „Fregata” jest przedszkolem katolickim?

„Fregata” nie jest przedszkolem katolickim, natomiast wartości, które przekazuje się tu dzieciom są oparte na dekalogu i prawie naturalnym. Dzieci maja możliwość korzystania w wolności z chrześcijańskiej formacji duchowej np. poprzez włączanie się w modlitwę poranną i przed posiłkami.

Czy we „Fregacie” uczą księża i siostry zakonne?

Nie, nauczyciele są osobami świeckimi.

Czy „Fregata” to przedszkole tylko dla najbogatszych?

Nie, oferta „Fregaty” skierowana jest do wszystkich rodzin pragnących zaangażować się w ten projekt edukacyjny i akceptujących panujące w nim zasady. Rodziny borykające się z trudnościami finansowymi mogą ubiegać się o wsparcie Funduszu Stypendialnego.

Czy w przedszkolu dziewczynki i chłopcy uczą się i bawią osobno?

Nie, przedszkole jest koedukacyjne, w grupach są i chłopcy i dziewczynki, natomiast na dalszych etapach edukacji we „Fregacie” proponuje się edukację zróżnicowaną ze względu na płeć.

Czy mundurki w przedszkolu są obowiązkowe?

Tak, noszenie mundurka należy do obowiązków każdego przedszkolaka. Jednolity strój pozwala nauczycielowi skupić się na indywidualnych cechach każdego dziecka, ogranicza rywalizację w grupie, uczy przestrzegania zasad i obowiązków. Mundurek pomaga też utożsamiać się dzieciom z przedszkolem. Mundurek składa się z czerwonego polo, granatowej princeski dla dziewczynki, granatowych spodni dla chłopca oraz granatowej bluzy. Dzieci wkładają do mundurka granatowe lub czerwone rajstopy/ skarpety.

Na czym polega Fundusz Stypendialny Placówek Fregaty?

Każda Rodzina przystępująca do Projektu powinna mieć szansę pełnego w nim uczestnictwa. Głównym celem jest zapewnienie dostępu do naszego modelu edukacji jak największej liczbie dzieci, tak, by różnice społeczne i ekonomiczne nie stanowiły bariery. Idea ta wymaga wspólnego i solidarnego wysiłku wszystkich Rodzin będących w Projekcie oraz osobistego zaangażowania w działalność placówek tak, by ich funkcjonowanie stało się wspólnym dobrem ale i wspólną troską.

Koniecznym jest, by zdawać sobie sprawę, że przy ustalaniu przez Zarząd wysokości czesnego brane są pod uwagę następujące czynniki:

  • koszty zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania,
  • koszty zajęć dodatkowych,
  • koszty utrzymania budynków,
  • faktyczną bądź prognozowaną wysokość darowizn,
  • idea tworzenia zróżnicowanej grupy uczniowskiej,
  • wpływ wysokości czesnego na wspólnotę Rodzin uczestniczących w Projekcie.

Placówki, do płynnego, prawidłowego funkcjonowania, potrzebują stałego zasilania budżetu poprzez darowizny. Zadaniem dla wszystkich Rodzin jest więc systematyczne pozyskiwanie dodatkowych wpływów zarówno we własnym zakresie jak i poprzez poszukiwanie Darczyńców, którzy mogliby docenić i wspomóc Projekt. FSPF jest tworzony wspólnym wysiłkiem, każda Rodzina, na miarę własnych możliwości bierze aktywny udział w realizacji jego założeń. Wsparcie udzielane przez Fundusz ma objąć każdą, potrzebującą go Rodzinę. Trzeba mieć jednak świadomość, że pomoc ta ma swoje ograniczenia i nie jest gwarantem zaspokojenia wszystkich potrzeb i oczekiwań Rodzin. Ważne, by Rodziny które pragną korzystać z pomocy FSPF doceniały wagę własnego zaangażowania w Projekt i wspomagały go zgodnie z własnymi możliwościami.

Fundusz funkcjonuje jako wydzielone konto bankowe Stowarzyszenia SKWER (czyli organu prowadzącego placówki Fregata), nr 20 1600 1459 1847 2577 3000 0001. Rokrocznie Zarząd przygotowuje sprawozdanie z jego działalności.

Fregata