Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Notatki

CEL WYCHOWANIA: ROZWÓJ CZŁOWIECZEŃSTWA POPRZEZ NABYWANIE CNÓT LUDZKICH

Cnoty ludzkie są trwałymi postawami, stałymi dyspozycjami, habitualnymi przymiotami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Zapewniają one łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. Człowiek cnotliwy to ten, który dobrowolnie czyni dobro.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1804
Celem wychowania jest dążenie do tego, aby każde z naszych dzieci stale i świadomie starało się być:

  uporządkowanym, w jego postawie zewnętrznej i wewnętrznej oraz w używaniu własnego czasu; szanując prawdę i naturalny porządek rzeczy;

  pracowitym, w jego stałym pragnieniu, by dobrze uczynić każdą rzecz;

  hojnym, w dzieleniu się nie tylko swoimi rzeczami, ale także własnym życiem, z tymi, których ma naokoło siebie;

  odpowiedzialnym, w swojej wolności, zobowiązanym wobec swojego własnego życiowego projektu;

  pobożnym w swoich relacjach z Bogiem, który nadaje sens jego życiu;

  i, jako owoc, powyższego, radosnym, w swojej postawie wobec świata i życia.

Fregata - Edukacja

EDUKACJA SPERSONALIZOWANA

Przedszkole Niepubliczne „Fregata” powstało z inicjatywy grupy rodziców, których nadrzędnym pragnieniem było wychowanie swoich dzieci w duchu pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby w dorosłym życiu były zdolne do poprawy społeczeństwa poprzez służbę innym ludziom. Takie rozumienie wychowania wynika z inspiracji ewangelicznych i uniwersalnych.

Pragnąc, aby te same wartości które przekazują rodzice w domu były przekazywane dzieciom w szkole, postanowili oni założyć placówki edukacyjne obejmujące cały okres edukacji – od przedszkola do matury.

Inspiracją do założenia przedszkola i szkół „Fregata” było również nauczanie Św. Josemarii Escrivy de Balaguer i wskazywany przez niego porządek: Rodzice – Nauczyciele – Dzieci. Oznacza to, że odpowiedzialność za wychowanie ponoszą w pierwszym rzędzie ci, którzy powołali dziecko na świat, następnie kadra pedagogiczna szkoły i wreszcie – sami uczniowie. Inaczej ujmując Rodzice i Nauczyciele jednoczą siły i troskę o wychowanie i edukację dziecka. Mówią jednym głosem.

Model edukacyjny Przedszkola opiera się na personalizmie kształcenia, który obejmuje wszystkie aspekty osobowości ucznia: intelekt, wolę, emocje, ciało i ducha.

Kryterium przyjęcia do Przedszkola bądź Szkoły „Fregata” jest utożsamianie się rodziców z powyższym modelem edukacyjnym, a nie poziom rozwoju intelektualnego dziecka i jego osobiste uzdolnienia.

Wychowanie całościowe skutkuje doskonałymi wynikami dydaktycznymi, gdyż pełny rozwój osoby pozwala na uzupełnienie deficytów w jednym obszarze nadwyżkami z innych obszarów, np. niedostatek naturalnych talentów może być uzupełniony pracowitością, równowagą emocjonalną oraz umiejętnością pracy w grupie.

Niektóre z naszych dzieci już rozpoczęły edukację, inne to dopiero czeka w bliższej lub dalszej przyszłości. Zależy nam, aby przedszkole Fregata i szkoła były naturalnym przedłużeniem domu. Aby tak się stało, potrzebna jest bardzo ścisła współpraca nauczycieli-wychowawców i rodziców. Wszystkim musi zależeć na tym, aby dzieciom przekazywać ten sam system wartości - na co dzień, w zwyczajnych sytuacjach życiowych.

Dzieci bardzo dużą część swojego dnia spędzają w przedszkolu - chcemy mieć pewność, że będzie to czas dobrze wykorzystany pod każdym względem. Dlatego wzięliśmy sprawy w swoje ręce i stworzyliśmy przedszkole naszych marzeń. Nie wymyślamy czegoś nowego - takie przedszkola i szkoły istnieją już w Europie, takie istnieje również w Warszawie ( Sternik) oraz innych miastach w Polsce (Katowice, Poznań, Szczecin, Kraków, Wrocław).

Jeżeli bliska jest Tobie taka inicjatywa edukacyjna, dołącz do nas!

Zajęcia w przedszkolu rozpoczynają się o godz. 8.30, a kończą się o godz. 15.30. Istnieje możliwość korzystania ze świetlicy w godz. 7.15 - 8.30 oraz 15.30 - 17.00. Świetlica w godz. 16:00 - 17:00 jest dodatkowo płatna.