Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Przedszkole Niepubliczne

Przedszkole Niepubliczne „Fregata” zostało powołane w czerwcu 2009 r. z inicjatywy rodziców, którzy ukończyli kurs Akademii Familijnej. Jest jedną z trzech placówek Projektu Edukacyjnego FREGATA stworzonego przez Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju SKWER.

Przedszkole „Fregata” jest przedłużeniem domu i ważnym miejscem kształtowania osobowości młodego człowieka. Jego program wychowawczy zakłada kształtowanie dobrych nawyków takich jak np. szacunek do innych, męstwo, wytrwałość, radość i porządek.

W każdym miesiącu dzieci pracują nad jednym nawykiem, starając się nabyć go poprzez regularne wykonywanie różnych czynności. W rezultacie codzienne działania w otaczającym je świecie mają szansę stać się systematyczne. Rolą wychowawcy jest motywowanie dzieci do ćwiczenia nawyków, które w konsekwencji staną się cnotami ludzkimi.

We „Fregacie” wykorzystywane są różnorodne metody pracy dydaktycznej. Dzieci biorą udział m.in.
w zajęciach języka angielskiego, psychomotoryki, baletowych, rytmiki i szachowych. Każde dziecko może rozwijać swoje talenty zgodnie ze swoimi potrzebami. Wiele zajęć i zadań realizowanych jest na świeżym powietrzu, w urokliwym otoczeniu Parku Oliwskiego.

Każdy z przedszkolaków ma również możliwość skorzystania z terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz wsparcia psychologa.

rekrutacja/re_01.jpg