Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Rada Zarządzająca


Magdalena Michalska-Meck
Dyrektor PrzedszkolaKatarzyna Halman
Dyrektor ds. dydaktycznychKatarzyna Przybył-Tamowicz
Członek Rady ZarządzającejKatarzyna Duchlińska
Przedstawiciel RodzicówMarzena Popławska
Członek Rady Zarządzającej