Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Rada Zarządzająca


Magdalena Michalska-Meck
Dyrektor PrzedszkolaKatarzyna Halman
Dyrektor ds. dydaktycznychAnna Wojtowicz
Członek Rady ZarządzającejEwa Wasiłek
Członek Rady Zarządzającej