Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Rada Zarządzająca


Magdalena Michalska-Meck
Dyrektor PrzedszkolaKatarzyna Halman
Dyrektor ds. dydaktycznychEwa Kamola
Dyrektor ds. wychowawczych