Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Rola opiekuna

Fregata

Każda Rodzina w naszym Przedszkolu otrzymuje indywidualne wsparcie w osobie opiekuna (tutora). Opiekunami są znani dzieciom i rodzicom pracownicy przedszkola.

Spotkania z tutorem mają charakter osobistej rozmowy, odbywają się trzy razy w roku, a jeśli zachodzi potrzeba, częściej.

Głównym zadaniem tutora jest by wspólnie z rodzicami ustalić indywidualny program edukacyjno-wychowawczy dla dziecka, poznać predyspozycje podopiecznego, odkryć talenty oraz sfery wymagające szczególnego wsparcia.

Opiekun, w poszanowaniu wolności i pierwszoplanowej roli rodziców, a także specyfiki każdej Rodziny, stara się by wszelkie działania wychowawcze: przedszkolne i domowe miały wspólny cel – dobro dziecka.

Spotkania z opiekunem są nieocenionym źródłem inspiracji w trudnym procesie wychowania.

Fregata