Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

SKWER

Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju

to organizacja społeczna, której celem jest wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, oświatowej i naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży, w oparciu o tradycyjne wartości kultury polskiej, chrześcijańskiej i europejskiej.

Stowarzyszenie powstało, aby integrować i koordynować działania rodziców, nauczycieli i dzieci na drodze do osiągnięcia przez każde dziecko pełnego i zrównoważonego rozwoju intelektualnego, kulturalnego oraz duchowego. Od 2009 r. realizuje Projekt Edukacyjny FREGATA w oparciu o trzy placówki edukacyjne: Przedszkole, Szkołę Podstawową dla Chłopców i Szkołę Podstawową dla Dziewcząt. Najważniejszym celem każdej placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie jest wszechstronna edukacja i wychowanie każdego ucznia.

Stowarzyszenie jest organizacją typu non-profit i od 20 marca 2008 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Zarząd SKWER:

Marcin Borejko, Prezes Zarządu

Arkadiusz Duchliński, Wiceprezes Zarządu

Waldemar Fijołek, Skarbnik