Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Sylwetka absolwenta

SYLWETKA ABSOLWENTA – DOBRE NAWYKI

W NASZYM PRZEDSZKOLU KAŻDEGO DNIA PRACUJEMY Z DZIECKIEM NAD KSZTAŁTOWANIEM DOBRYCH NAWYKÓW, DLATEGO SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRACAMY NA:

 • WITANIE I ŻEGNANIE SIĘ SŁOWAMI „DZIEŃ DOBRY”, „DO WIDZENIA”
 • ODNOSZENIE SIĘ Z SZACUNKIEM DO OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI
 • UŻYWANIE ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH
 • BYCIE ŻYCZLIWYM W STOSUNKU DO INNYCH
 • DZIELENIE SIĘ Z INNYMI, POMAGANIE IM W RAZIE POTRZEBY
 • PRZYZNAWANIE SIĘ DO BŁĘDU
 • PRZESTRZEGANIE ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU
 • BRANIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
 • PRACĘ W CISZY
 • PAMIĘTANIE O SWOICH ZADANIACH I DYŻURACH ORAZ JAK NAJLEPSZE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z NICH
 • CIERPLIWE CZEKANIE NA SWOJĄ KOLEJ
 • DBANIE O SCHLUDNY WYGLĄD MUNDURKA
 • DBANIE O PORZĄDEK W SALI I SZATNI.