Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Rodzice we Fregacie

Fregata powstała z inicjatywy małżeństw w różnym wieku, z różnym stażem, pracujących w różnych zawodach, mających różne pasje, mieszkających w Trójmieście i okolicy. Połączył ich fakt bycia rodzicami i chęć dobrego wychowania swoich dzieci; co ważne większość z nich wzięła udział w kursach Akademii Familijnej.

Dzięki grupie inicjatywnej najpierw powstało Stowarzyszenie SKWER, a następnie model edukacyjny oparty na fundamencie edukacji spersonalizowanej. Przedszkole jest zarządzane kolegialnie przez Radę Zarządzająca, z którą współpracują Rodzice w ramach modelu edukacyjnego.

W codziennej komunikacji z Rodzicami posługujemy się agendami, planowanie rozwoju dziecka odbywa się poprzez opiekuna rodziny (tutoring rodzinnny), ponadto Rodzice uczestniczą w wykładach dla rodziców, w każdej grupie jest również małżeństwo odpowiedzialne za klasę (tzw. ROK-owie).

Zapraszamy do nas tych z Państwa, którym bliskie jest proponowane przez nas podejście do wychowania i edukacji swoich dzieci.

wydarzenia/dzien_rodziny/dr_01.jpg


wydarzenia/dzien_rodziny/dr_01.jpg

wydarzenia/spotkania_grupowe/spo_01.jpg

rekrutacja/re_01.jpg

wydarzenia/wyklady/wy_01.jpg

wydarzenia/wyklady/wy_02.jpg