Fregata

Fregata
Przedszkole Niepubliczne

Konferencja ROK-ów

Już października 2016 r. Ogólnopolska Konferencja ROK-ów. Tym razem ROK-owie spotykają się w Gdańsku! Szczegóły konferencji agenda konferencji

Kim są ROKowie?

ROK-owie to Rodzice, którzy dobrze znają program wychowawczo-edukacyjny Przedszkola i utożsamiają się z nim. Służą swoją pomocą innym Rodzinom ze swojej grupy w lepszym poznawaniu idei oraz codziennej pracy Przedszkola.